Vyhledávání


Kontakt

PaedDr. Michaela Hradilová
696 21 Prušánky 171

+420 773 595 989

E-mail: m.hradilova@centrum.cz

OP VVV - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

15.01.2018 15:00
Projekty jsou součástí akce KLIMA, cílovou skupinou jsou děti a žáci se speciálními vzdělávácími potřebami. Netýká se mateřských škol. Dotace 3 - 40 mil., délka projektu 24 - 36 měsíců. Průběžná výzva, ukončení příjmu žádostí 29.12.2018.