Vyhledávání


Kontakt

PaedDr. Michaela Hradilová
696 21 Prušánky 171

+420 773 595 989

E-mail: m.hradilova@centrum.cz

Hlavní nabídka služeb

1.  Pravidelné informační služby:

 • zasílání elektronických informací o vhodných dotačních titulech různých poskytovatelů dle  konkrétních požadavků objednatele na základě smlouvy
 • cena:  smlouva  sjednaná  na 12 měsíců nebo na dobu neurčitou pro školy a neziskové organizace 1 200,- Kč/rok,  pro jiné subjety 3 600,- Kč/rok, krátkodobá smlouva 500,- Kč/měsíc
 • platba u dlouhodobých smluv - 2x ročně na základě faktury, u krátkodobých smluv při podpisu smlouvy

 

2.  Konzultace k rozvojovým záměrům

 • na základě mandátní smlouvy - osobní konzultace ke zpracovaným dokumentům, cena se stanoví individuálně dohodou dle náročnosti textu, hodinová sazba 250,- Kč, pro subjekty odebírající pravidelné informační služby 220,- Kč/hod.

 

3.  Zpracování projektové žádosti:

 • na základě  mandátní smlouvy – vyplnění příslušného formuláře, úprava textu projektu dle požadavků dotačního titulu, kontrola formálních náležitostí požadovaných příloh, předání žádosti v elektronické podobě
 • pro odběratele pravidelné informační služby není u žádostí o dotaci nepřesahující 150 tis. Kč mandátní smlouva nutná
 • cena se stanoví individuálně dohodou  dle náročnosti formálních náležitostí dotačního titulu a výše požadované dotace. Orientačně platí u projektů do 100 tis. Kč  cena 1,5 až 3 tis., do 500 tis. cena 3 až 14 tis., nad 500 tis. Kč  cena 15 až 25 tis. Kč,  (slevy pro odběratele pravidelné informační služby a při opakované spolupráci).
 • platba po převzetí textu projektu zadavatelem na základě faktury

 

4. Prezentace projektu:

 • seznámení osob, kterých se bude projekt týkat, s jeho obsahem a cíli
 • cena stanovena individuálně dohodou, hodinová sazba 250,- Kč
 • platba na základě faktury po realizaci prezentace

 

5. Řízení realizace projektu:

 • nejčastěji ve funkci věcného manažera – povinná publicita projektu dle stanovených pravidel, archivace všech materiálů souvisejících s projektem, zpracování monitorovacích zpráv jako podklad k žádostem o platbu a další dle dohody
 • cena: hodinová mzda pro příslušnou pracovní pozici je určena vyhlašovatelem projektu
 • platba: prováděna na základě DPČ nebo pracovní smlouvy, náklady hrazeny z dotace projektu
 • konzultace k řízení projektu, který pro organizaci vypracoval jiný zpracovatel - hodinová sazba 250,- Kč, platba na základě faktury dle skutečně vykonané práce (u projektů z EU možnost úhrady i z nepřímých nákladů), při opakované spolupráci sleva