Vyhledávání


Kontakt

PaedDr. Michaela Hradilová
696 21 Prušánky 171

+420 773 595 989

E-mail: m.hradilova@centrum.cz

Archiv článků

Výzva OP VVV - Šablony II - pro ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZuŠ

28.02.2018 08:00
Podpora škol prostřednictvím projektů zjednodušeného financování je zveřejněná na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy . Žádosti se podávají od 28.2.2018 do 28.6.2019. 

Dotace Jihomoravského kraje

22.02.2018 08:33
Kraj vyhlásil další dotace pro obce, spolky a další žadatele. Formuláře pro příjem žádostí budou zpřístupněny 1.3. - 15.3.2018 a příjem žádostí končí vesměs 15.3.2018. Více zde https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Dotace MAS Hustopečsko

10.02.2018 11:47
Výzva OPZ k podpoře prorodinných opatření a k rozvoji sociálních služeb je vhodná pro obce, školy, spolky i OSVČ. Žádosti lze podávat od 1.3. do 13.4.2018. Více informací na webu MAS Hustopečsko.

Nadace ČEZ

01.02.2018 13:11
Aktuálně má otevřené čtyři výzvy, a to Oranžové hřiště, Podpora regionů, Oranžové schody a Oranžový přechod. Žádosti  do 16.12.2018. https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

Nadace ČEZ

01.02.2018 13:08
Aktuálně má otevřená čytři grantová řízení. Pro školy jsou vhodné Podpora regionů a Oranžové schody. Výše příspěvku není určena, spolufinancování není stanoveno a žádosti se přijímají průběžně do 16.12.2018 pouze elektronicky.

OP VVV - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

15.01.2018 15:00
Projekty jsou součástí akce KLIMA, cílovou skupinou jsou děti a žáci se speciálními vzdělávácími potřebami. Netýká se mateřských škol. Dotace 3 - 40 mil., délka projektu 24 - 36 měsíců. Průběžná výzva, ukončení příjmu žádostí 29.12.2018.

Ukončení projektu

29.05.2013 13:49
Dne 31.1.2013 jsme ukončili realizaci projektu, vypracovali  jsme závěrečnou MZ, která byla schválena.

Třetí monitorovací zpráva

31.01.2013 08:17
Zprávu jsme podali 25.1.2013,byla schválena a obdrželi jsme dotaci. Většina klíčových aktivit projektu již byla realizována.

Aktuality

04.12.2012 08:22
Kompletní informace o projektu najdete na webu školy: www.gymhodonin.cz  

Druhá monitorovací zpráva byla schválena

04.12.2012 08:20
Po drobných peripetiích budou v nejbližších dnech připsány peníze na projektový účet. Pokračujeme v realizaci obou klíčových aktivit.
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>