Vyhledávání


Kontakt

PaedDr. Michaela Hradilová
696 21 Prušánky 171

+420 773 595 989

E-mail: m.hradilova@centrum.cz

Základní informace o vyhlášených výzvách jsou na titulní straně. Pro bližší informace se neváhejte na mě obrátit. V odkaze O mně najdete orientační nabídku mých služeb včetně ceny.


 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                     

 

                     

 

                    

 

 

 

 

K

 

 

Moravskoslezský kraj -  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014

 

Cíle a priority programu (účelové určení)

Podpora badatelsky orientovaného vyučování

Podpora aktivit na školních zahradách (péče o školní zahradu)

Podpora systematického vzdělávání koordinátorů EVVO

Cílem programu je podpora školních projektů, které umožní aktivně a odpovědně realizovat dlouhodobé školní projekty EVVO dle výše uvedených priorit.

Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 25 000,--.

Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je Kč 80 000,--.

Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %, spoluúčast žadatele je min. 25 % z celkových uznatelných nákladů na projekt.

Dotaci lze použít pouze na neinvestiční projekt, jehož realizace bude zahájena nejdříve 1. 9. 2013 a ukončena nejpozději 31. 8. 2014.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 31. 5. 2013 včetně.

 

Více informací na adrese: https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/podpora-environmentalniho-vzdelavani--vychovy-a-osvety-pro-skolni-rok-2013-2014-31385/

 

 Moravskoslezský krajOP