Vyhledávání


Kontakt

PaedDr. Michaela Hradilová
696 21 Prušánky 171

+420 773 595 989

E-mail: m.hradilova@centrum.cz

Dotace pro občanská sdružení a další žadatele

Dotace Jihomoravského kraje

22.02.2018 08:33
Kraj vyhlásil další dotace pro obce, spolky a další žadatele. Formuláře pro příjem žádostí budou zpřístupněny 1.3. - 15.3.2018 a příjem žádostí končí vesměs 15.3.2018. Více zde https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Dotace MAS Hustopečsko

10.02.2018 11:47
Výzva OPZ k podpoře prorodinných opatření a k rozvoji sociálních služeb je vhodná pro obce, školy, spolky i OSVČ. Žádosti lze podávat od 1.3. do 13.4.2018. Více informací na webu MAS Hustopečsko.

Nadace ČEZ

01.02.2018 13:11
Aktuálně má otevřené čtyři výzvy, a to Oranžové hřiště, Podpora regionů, Oranžové schody a Oranžový přechod. Žádosti  do 16.12.2018. https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html
 

Hledáte, jak získat peníze...

Pro svou školu, spolek, neziskovou organizaci nebo obec?


Pak jste na správné adrese.


Mám mnohaleté zkušenosti se získáváním grantové podpory i s úspěšnou realizací projektů.

Mohu pro vás sledovat vyhlašované výzvy, upozorňovat vás na dotační tituly vhodné právě pro vaši organizaci. 

Nabízím vám poradenskou a konzultační činnost i zpracování žádosti. Vaši projektovou žádost zpracuji zodpovědně, za přijatelnou cenu a včas. 

Zejména školám a spolkům nabízím i vlastní know-how.       Z pozice věcného manažera, placeného ze získaných dotačních peněz, vám mohu pomoci s řízením projektu. Konzultaci vám poskytnu i k realizaci projektu, který jste si zpracovali sami.  


Štěstí přeje informovaným!


Aktuální činnost


Žádost o dotaci na realizaci bezbariérovosti a odborných učeben ve výši téměř 5 mil. Kč do výzvy IROP č. 47 Moderní škola Karlovice doporučena 16.3.2018 k financování.


Zpracování zpráv o realizaci projektů škol ve výzvě Šablony I pro ZŠ  a MŠ Hustopeče, Andělská Hora, MŠ Hrušky.


Zpracování a podání žádosti o dotaci ve výzvě OP VVV č. 39 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II, Otevřená škola - ZŠ a MŠ Karlovice.


Dotace pro školy

Výzva OP VVV - Šablony II - pro ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ a ZuŠ

28.02.2018 08:00
Podpora škol prostřednictvím projektů zjednodušeného financování je zveřejněná na tomto odkaze: https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy . Žádosti se podávají od 28.2.2018 do 28.6.2019. 

Nadace ČEZ

01.02.2018 13:08
Aktuálně má otevřená čytři grantová řízení. Pro školy jsou vhodné Podpora regionů a Oranžové schody. Výše příspěvku není určena, spolufinancování není stanoveno a žádosti se přijímají průběžně do 16.12.2018 pouze elektronicky.

OP VVV - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

15.01.2018 15:00
Projekty jsou součástí akce KLIMA, cílovou skupinou jsou děti a žáci se speciálními vzdělávácími potřebami. Netýká se mateřských škol. Dotace 3 - 40 mil., délka projektu 24 - 36 měsíců. Průběžná výzva, ukončení příjmu žádostí 29.12.2018.

Zajímáte-li se o vinařství, klikněte sem:

www.sklepuhradilu.cz